Serdecznie witamy w "Saloniku
Kamieniarskim u Jolanty"
w Wejherowie-Śmiechowie
na ul.Leśnej 16. Od wielu lat
zajmujemy się szeroko pojętym
kamieniarstwem oraz
kamieniarstwem artystycznym
użytkowym i budowlanym.
Posiadamy wieloletnie
doświadczenie w tym zakresie
usług.


Klinkier B5  - Mieszanina żywicy silikonowej w roztworze to-
luenu
Barwa : bezbarwna do słomkowej
Przeznaczenie:
Rozpuszczalnikowy preparat silikonowy do impregnacji wodoodpornej (hydrofobizacji), wzmacniania i pielęgnacji  materiałów
cementowo – wapiennych i porowatych materiałów stosowanych w budownictwie w szczególności cegły klinkierowej, kamienia wapiennego, gresu (lastryka), piaskowca, oraz nie polerowanego marmuru i granitu
(obu stron–tj. zewnętrznej i wewnętrznej) jak również do blatów, parapetów i stopni polerowanych itp.
Charakteryzuje  się doskonałą  penetracją ,
nasyca  strukturalnie  materiał,  radykalnie
obniża  wodochłonność  i  wzm. odporność
mechaniczną.  Za  impregnowany  materiał
cechuje  znacznie  podwyższona    mrozo-
odporność, doskonała  odporność na pro-
mieniowanie UV  i  wiele czynników  chemi-
cznych np.  odporność na  krystalizacyjne
ciśnienie soli rozpuszczalnych w wodzie.

Krystal - Silikonowa
żywica w rozpuszcza-
lniku organicznym
(Nisko wrząca frakcja
naftowa obrabiana
wodorem).
Barwa : bezbarwna do jasnożółtej.
Przeznaczenie:
Silikonowa  żywica  w  rozpuszczalniku
organicznym  ( Nisko  wrząca  frakcja 
naftowa  obrabiana  wodorem )  do
nabłyszczania, konserwacji i hydrofo-
bizacji materiałów budowlanychtakich
jak:  okładziny,  ogrodzenia,  tarasy, posadzki, blaty i parapety wykonanych
z polerowanego marmuru i granitu itp.
Doskonały do konserwacji obiektów zabytkowych i pomników.
Charakteryzuje się doskonałą penetracją (mimo mało nasiąkliwej powierzchni pole-
rowanej),nasyca strukturalnie materiał, nadaje głębię impregnowanym powie-
rzchniom (efekt mokrego kamienia),
odporny na wysokie i niskie temperatury,
obniża  wodochłonność i wzmacnia
odporność mechaniczną.


Uniwersal

Roztwór wodny
emulsji silikonowej
Barwa : biała do
 jasnokremowej

Przeznaczenie:
Środek impregnująco – nabłyszczający i czysz-
czący
na granit, marmur,
płytki łazienkowe,
materiały
skórzane,
wyroby gumowe, tworzywa sztuczne i meble
oraz na deskę rozdzielczą w samochodzie itp.

Uniwersal:
  • nadaje błysk i głębię,
  • usuwa zanieczyszczenia z powierzchni,
  • impregnowana powierzchnia uzyskuje hydrofobowość,
  • odporność na starzenie pod wpływem czynników atmosferycznych,
  • powstała powłoka jest odporna na promieniowanie UV,
  • powłoka obojętna chemicznie,
  • preparat nie podlega przepisom RID/ADR.


Mineral V23
Silikonowa żywica
w rozpuszczalniku
organicznym
(Nisko wrząca frakcja
 naftowa obrabiana
 wodorem)
Barwa: - bezbarwna do słomkowej
Przeznaczenie:
Preparat silikonowy
do  uszczelniania,  ochrony  antykorozyjnej,
konserwacji, hydrofobizacji i impregnacji
powierzchni mineralnych. Przeznaczony jest
do stosowania  na zewnątrz  jak i wewnątrz
biurowców,  budynków  mieszkalnych  oraz
przemysłowych:
okładzin, ogrodzeń,tarasów, posadzek, kominków i parapetów z granitu, bazaltu, marmuru, twardego piaskowca i kamienia polnego oraz wypalanej i naturalnej kostki brukowej itp.
Zalecany do kamienia szczotkowanego, palonego, matowego oraz polerowanego.
Doskonały do konserwacji obiektów zaby-
tkowych i pomników szczególnie w rejonach o dużym zanieczyszczeniu atmosfery.
Piachol
Mieszanina
żywicy akrylowej
i żywicy silikonowej w
roztworze toluenu.
Barwa : bezbarwna do słomkowej
Przeznaczenie:
Mieszanina żywicy akrylowej i  silikonowej
w roztworze toluenu do impregnacji wodo-
odpornej  (hydrofobizacji) , wzmacniania i pielęgnacji  materiałów  cementowo – wapiennych i porowatych materiałów stosowanych w budownictwie w szcze-
gólności  kamienia wapiennego,  piasko-
wca ,  dolomitu  i  ceramiki  porowatej.
Charakteryzuje się doskonałą penetracją,
nasyca strukturalnie materiał, radykalnie obniża  wodochłonność i wzmacnia odpo-
rność  mechaniczną.  Za  impregnowany materiał cechuje znacznie podwyższona
mrozoodporność, doskonała odporność na promieniowanie UV i wiele czynników che-
micznych np. odporność na krystalizacyjne ciśnienie  soli  rozpuszczalnych  w wodzie.
Doskonały do konserwacji obiektów zaby-
tkowych, elewacji, kominków, rzeźb
i pomników szczególnie w rejonach o
dużym zanieczyszczeniu atmosfery